3/03/2023

Per una Plana Viva critica el nou polígon del Pla del Mas de Manlleu i demana coordinació territorial entre municipis

Aquesta setmana ha transcendit a la premsa el començament de les obres del polígon del pla del Mas a Manlleu. Des de la plataforma Per una Plana Viva, volem manifestar que aquest nou projecte posa de manifest que:

- Seguim urbanitzant noves zones tot i haver-hi a la comarca gran quantitat de polígons buits, mig plens, o mig urbanitzats.
- Hi ha una manca de coordinació absoluta entre municipis, i una competència entre aquests mateixos, cosa que provoca la proliferació de polígons en tots els pobles, alguns d’ells mal ubicats o poc competitius. Tothom vol recaptar els seus impostos, i la taca urbana va creixent per tota la Plana de Vic, seguint el model del Vallès que tant s'ha criticat sempre.
- Manquen eines de coordinació territorial, i una estratègia conjunta de tots els municipis de la Plana de Vic. No calen tants polígons industrials. Mancomunar polígons o buscar altres formules en la distribució dels impostos poden ser algunes vies a explorar per solucionar el problema.
- Que si per pagar una Ronda Nord, possiblement necessària, hem d'anar venent el territori, és un model de fiançament amb lògica de pa per avui, gana per demà.

Amb tot plegat, anem perdent els millors terrenys agrícoles de la Plana de Vic. Allò que ha caracteritzat i fet especial aquesta plana, aquests elements que han donat riquesa, que ens aporten gran quantitat de serveis, i que són un element cabdal i estratègic (producció d'aliments) per donar estabilitat a la regió, en un futur tant incert com el que tenim. Per això seguirem reclamant aquells punts de la moció per una Plana Viva, que el mateix Ajuntament de Manlleu va aprovar en el ple de 31 de maig de 2022:

- L'aplicació de la Llei 3/2019 de protecció dels espais agraris a la Plana de Vic.
- Un pla estratègic per la Plana de Vic, en forma de Pacte pel territori o carta del paisatge.
- Creació d'una agència local de la pagesia, per facilitar l'accés a la terra a nous pagesos, la diversificació, i la dinamització del sector.

Constatem amb tristesa que tot i que cap ajuntament tingui la voluntat d'acabar amb la Plana de Vic, les dinàmiques de cada ajuntament fan créixer la taca urbana, disminuint els seus recursos agrícoles; alhora que segueix augmentant la mobilitat privada i la contaminació.

12/03/2022

La plataforma Per una plana viva es mobilitza per defensar el sòl agrari i celebrar l’aturada del Festival “El Caganer”

Aquest dissabte al matí més d’un centenar de persones, convocades per la plataforma Per Una Plana Viva, ens hem concentrat a Folgueroles per defensar la Plana de Vic i celebrar l’aturada del macrofestival Nadalenc El Caganer.

Fa unes poques setmanes ens vam assabentar de la voluntat d’una empresa privada d’organitzar durant tot el mes de desembre un festival en una finca de Folgueroles. Aquest festival anomenat El Caganer s’emplaça sobre 11 hectàrees de sòl agrícola i forestal a tocar de l’Espai Natural Guilleries-Savassona, i més de la meitat d’aquesta superfície va destinada a aparcaments per 2800 cotxes i autocaravanes.

La concentració perseguia 4 objectius principals:

1- Celebrar la decisió de l’Ajuntament de Folgueroles a l’hora d’aturar el Festival “El Caganer” i tot el que comporta el model de macrofestival que hi ha al darrere:

· Capgira i desvirtua completament la percepció i la imatge de la Plana de Vic com a reservori agrari del país situant el sector primari com un sector de segona categoria per sota dels serveis orientats a l’oci i el consum.

· Es tracta d’un festival de llarga durada, 1 mes, que hagués alterat completament l’ús agrari dels terrenys on s’ha instal·lat.

· Aquest tipus de Festivals, generen precedents i se solen reeditar any rere any perpetuant els efectes nocius pel territori descrits anteriorment, com ja s’ha donat algun cas a l’Empordà.

· S’hagués alterat completament la mobilitat de la zona on s’anava a ubicar ja que l’accés es feia a través d’una pista asfaltada sovintejada per ciclistes i senderistes de la zona, la qual no està pensada per facilitar el pas de 2800 vehicles diaris durant un mes garantint uns mínims de seguretat.

· Els tipus d’activitats d’oci previstes, com ara la pista i el tobogan de gel són del tot insostenibles, tenint en compte la crisi energètica i climàtica en les quals ens trobem.

· És l’antítesi del model d’oci sostenible i curós amb l’entorn que volem per la comarca.

2- Denunciar les lleis actuals que deixen pràcticament desprotegit el sòl agrícola i forestal de la Plana de Vic, permetent que empresaris amb més interès pels beneficis que pel territori, es plantegin organitzar actes d’aquest tipus en uns terrenys que haurien de ser d’ús exclusiu pel sector primari.

A la Plana de Vic hem viscut un retrocés importantíssim pel que fa a la disponibilitat de sòl agrari, i això dificulta les iniciatives i el relleu generacional de la pagesia, al mateix temps que redueix la superfície, que més aviat que no pas tard, necessitarem per conrear els aliments que ens han de sostenir. Cada pam de sòl agrari que passa a ser urbanitzable, ja sigui per polígons industrials, per urbanitzacions residencials, o pel creixement de les ciutats, es torna irrecuperable. La situació d’emergència climàtica i de recursos a nivell global ens dicta que hem d’escursar les distàncies d’on hem d’obtenir els aliments, no podem estar malmetent la terra que ens ha de donar de menjar.

3- Instar a la Generalitat que desplegui a Osona la Llei d’Espais Agraris, que tot i estar aprovada pel Parlament, no disposa de recursos per poder-se implementar. La nostra comarca, i en especial la Plana de Vic, necessita lleis com aquesta per assegurar que seguirem disposant de la superfície agrària en mans de la pagesia que l’ha de cultivar.

4- Demanar responsabilitat i criteri als empresaris de la nostra comarca perquè posin per davant la sostenibilitat ambiental dels projectes que volen dur a terme al territori.
Perquè per guanyar uns diners en poques setmanes, no malmetem un territori que necessitem per cobrir les primeres necessitats de la població actual i les generacions futures.

A Folgueroles, 3 de desembre de 2022


Manifest llegit a la concentració a Folgueroles

La Plana de Vic és un espai on podem trobar grans infraestructures verdes formades pel sòl, espais forestals i sistemes agraris que contribueixen a la producció d’aliments i a la sobirania alimentària però també a la generació i protecció de la biodiversitat.

Entre el 2001 i el 2019, hi ha hagut un gran increment de la superfície forestal, urbana i industrial en detriment de la superfície agrícola. Aquesta tendència ens porta a plantejar la necessitat de preservar aquest sòl agrícola perquè segueixi actuant com a generador de biodiversitat, de conservació del territori i del paisatge, que és un gran actiu de valor cultural i econòmic del nostre país.

Per la seva situació, la seva orografia i l’existència d’importants vies de comunicació, la Plana de Vic és un espai molt vulnerable, exposada a un gran creixement urbanístic i amb una gran freqüentació dels ciutadans als camps, hi ha pressió dels usos típicament urbans i expectatives econòmiques sobre el sòl que no responen a criteris agraris.

Tot i que hi ha la llei d’espais agraris (Llei 3/2019) que pretén regular aquests usos i protegir els espais d’alt valor agrari, a dia d’avui encara no s’ha desplegat, la qual cosa implica que la decisió final sobre l’autorització o no de les activitats econòmiques sobre aquests espais, recaigui en mans dels ajuntaments.

Sigui un gran mercat de Nadal o qualsevol altra iniciativa privada que es vulgui desenvolupar en sòl agrari, hauria d’estar dissenyada pensant en la revalorització ambiental d’aquell espai i no pel benefici econòmic, perquè si no ens trobem en situacions irracionals: explotem econòmicament un espai per la seva riquesa paisatgística i mediambiental, però amb aquesta activitat, reduïm el seu valor natural, perquè li canviem la fisonomia, augmentem l’erosió dels sòls i eliminem la seva funció com a part d’un ecosistema (evitant la nidificació d’algunes espècies, fragmentant l’ecosistema, eliminant la funció agrícola....).

És per tot això que celebrem la decisió de l’Ajuntament de Folgueroles de no autoritzar un macrofestival que, des del nostre punt de vista, només tenia interès pel territori en la mesura que aquest aportava un benefici privat.

Demanem hi hagi una planificació territorial i visió de conjunt per tractar el territori com un tot i que la preservació del sòl agrícola i dels espais naturals en general, no recaigui sobre les administracions locals, amb poques eines legals per fer-hi front.

Per una plana viva!

12/01/2022

Convocatòria: Defensem la Plana de Vic

 

El sòl agrícola, per a ús agrícola! #CadaCosaAlSeuLloc  
 
Convocatòria per defensar la Plana de Vic i manifestar el nostre desacord amb el Festimarket El Caganer.
 
Dissabte 3 de desembre a les 11 del matí a la Plaça Jacint Verdaguer de Folgueroles.

11/27/2022

50 entitats d’Osona s’oposen al macrofestival de Nadal que es vol organitzar a Folgueroles

Segons hem pogut saber aquests darrers dies, una empresa privada ha demanat permisos per organitzar un macrofestival de Nadal en uns terrenys que ha llogat entre els termes de Folgueroles i Tavèrnoles. En la delicada situació que ens trobem de sequera, i d’una necessitat imperiosa d’estalvi energètic no entenem com es pretén fer concerts i pistes de gel en sòl d’alt valor agrícola i forestal limítrof amb l'Espai Natural Protegit de Les Guilleries- Savassona.

La despesa d’aigua per una pista i un tobogan de gel és injustificable quan acabem d’entrar en nivell d’alerta de sequera i l’energia elèctrica per mantenir aquest tipus d’equipament és l’equivalent al de 6 habitatges durant tot un any. El tipus d’activitat plantejada amb l’actual situació d’estrès hídric dels boscos incrementa, a més, el risc d’incendis en un espai natural explícitament protegit.

Per altra banda, tot i que es demana permís per un aforament de 1.900 persones, s’estan preparant 2.800 places d’aparcament, el que ens indica que l’aforament real seria d’unes 8.000-9.000 persones diàries durant tot un mes, i sobrepassaria de llarg els permisos demanats i les mesures de seguretat que una infraestructura d’aquest tipus ha de tenir. Cal tenir en compte que la carretera que dóna accés en alguns punts no permet que es creuin dos vehicles, i això provocarà importants problemes de mobilitat i de seguretat, sobretot si calgués fer una evacuació en cas d’emergència.

En un moment de crisi energètica i climàtica, alarmant situació de manca d’aigua, amb una tendència clara cap al retrocés de les activitats agrícoles, cal que ens oposem tots i totes a aquests models de macrofestivals que només beneficien als promotors i que impliquen grans perjudicis a la població del municipi i el medi ambient, ja que estan totalment descontextualitzats i desvinculats del territori que els acull.

Des de Per una Plana Viva, demanem coratge a les administracions implicades per aturar aquest despropòsit. 

Per una Plana Viva diem:

❌ NO al Festimarket nadalenc El Caganer (Folgueroles)

Perquè….

✅ SÍ als esdeveniments dimensionats al territori
✅ SÍ a la circulació sostenible
✅ SÍ a la preservació dels espais agraris
✅ SÍ a les iniciatives sorgides dels habitants del territori
✅ SÍ a l’estalvi d’aigua
✅ SÍ a l’ús d’energies sostenibles
✅ SÍ a la seguretat
✅ SÍ a la qualitat de vida dels habitants de la comarca en general i de Folgueroles en particular
✅ SÍ a un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient
✅ SÍ a la preservació de paisatges rics en biodiversitat com aquest …

11/26/2022

Taula rodona sobre alternatives per la transició ecosocial a la Fira de l'economia circular a Vic

Hem participat a la taula sobre alternatives per la transició ecosocial a Osona a les jornades de la Fira de l'economia circular. Gràcies a la Comunalitat de Vic per convidar-nos-hi i contribuir així en què la nostra comarca segueixi sent un reservori agrari pel país i un lloc més habitable socialment i ecològicament.

11/18/2022

Jornada per conèixer les singularitats d'Osona

  

Intervenció a les jornades del Bon Coneixedor d'Osona, organitzades per Osona Turisme, per donar a conèixer les singularitats de la comarca. Hem presentat propostes de canvi per la sostenibilitat, juntament amb el Grup de Defensa del Ter, Mengem Osona i Sambucus.

10/03/2022

Trobada d'entitats Per una plana viva! a Centelles

Arran de la trobada d'entitats realitzada a Centelles aquest passat 30 de setembre, la plataforma Per una plana viva! s'ha marcat els propers reptes a seguir:
 
- Creació d'una Agència per la pagesia a Osona / banc de terres
- Desplegament de la Llei d'espais agraris a la Plana de Vic
- Consolidar el treball d'incidència política i sensibilització