12/03/2022

La plataforma Per una plana viva es mobilitza per defensar el sòl agrari i celebrar l’aturada del Festival “El Caganer”

Aquest dissabte al matí més d’un centenar de persones, convocades per la plataforma Per Una Plana Viva, ens hem concentrat a Folgueroles per defensar la Plana de Vic i celebrar l’aturada del macrofestival Nadalenc El Caganer.

Fa unes poques setmanes ens vam assabentar de la voluntat d’una empresa privada d’organitzar durant tot el mes de desembre un festival en una finca de Folgueroles. Aquest festival anomenat El Caganer s’emplaça sobre 11 hectàrees de sòl agrícola i forestal a tocar de l’Espai Natural Guilleries-Savassona, i més de la meitat d’aquesta superfície va destinada a aparcaments per 2800 cotxes i autocaravanes.

La concentració perseguia 4 objectius principals:

1- Celebrar la decisió de l’Ajuntament de Folgueroles a l’hora d’aturar el Festival “El Caganer” i tot el que comporta el model de macrofestival que hi ha al darrere:

· Capgira i desvirtua completament la percepció i la imatge de la Plana de Vic com a reservori agrari del país situant el sector primari com un sector de segona categoria per sota dels serveis orientats a l’oci i el consum.

· Es tracta d’un festival de llarga durada, 1 mes, que hagués alterat completament l’ús agrari dels terrenys on s’ha instal·lat.

· Aquest tipus de Festivals, generen precedents i se solen reeditar any rere any perpetuant els efectes nocius pel territori descrits anteriorment, com ja s’ha donat algun cas a l’Empordà.

· S’hagués alterat completament la mobilitat de la zona on s’anava a ubicar ja que l’accés es feia a través d’una pista asfaltada sovintejada per ciclistes i senderistes de la zona, la qual no està pensada per facilitar el pas de 2800 vehicles diaris durant un mes garantint uns mínims de seguretat.

· Els tipus d’activitats d’oci previstes, com ara la pista i el tobogan de gel són del tot insostenibles, tenint en compte la crisi energètica i climàtica en les quals ens trobem.

· És l’antítesi del model d’oci sostenible i curós amb l’entorn que volem per la comarca.

2- Denunciar les lleis actuals que deixen pràcticament desprotegit el sòl agrícola i forestal de la Plana de Vic, permetent que empresaris amb més interès pels beneficis que pel territori, es plantegin organitzar actes d’aquest tipus en uns terrenys que haurien de ser d’ús exclusiu pel sector primari.

A la Plana de Vic hem viscut un retrocés importantíssim pel que fa a la disponibilitat de sòl agrari, i això dificulta les iniciatives i el relleu generacional de la pagesia, al mateix temps que redueix la superfície, que més aviat que no pas tard, necessitarem per conrear els aliments que ens han de sostenir. Cada pam de sòl agrari que passa a ser urbanitzable, ja sigui per polígons industrials, per urbanitzacions residencials, o pel creixement de les ciutats, es torna irrecuperable. La situació d’emergència climàtica i de recursos a nivell global ens dicta que hem d’escursar les distàncies d’on hem d’obtenir els aliments, no podem estar malmetent la terra que ens ha de donar de menjar.

3- Instar a la Generalitat que desplegui a Osona la Llei d’Espais Agraris, que tot i estar aprovada pel Parlament, no disposa de recursos per poder-se implementar. La nostra comarca, i en especial la Plana de Vic, necessita lleis com aquesta per assegurar que seguirem disposant de la superfície agrària en mans de la pagesia que l’ha de cultivar.

4- Demanar responsabilitat i criteri als empresaris de la nostra comarca perquè posin per davant la sostenibilitat ambiental dels projectes que volen dur a terme al territori.
Perquè per guanyar uns diners en poques setmanes, no malmetem un territori que necessitem per cobrir les primeres necessitats de la població actual i les generacions futures.

A Folgueroles, 3 de desembre de 2022


Manifest llegit a la concentració a Folgueroles

La Plana de Vic és un espai on podem trobar grans infraestructures verdes formades pel sòl, espais forestals i sistemes agraris que contribueixen a la producció d’aliments i a la sobirania alimentària però també a la generació i protecció de la biodiversitat.

Entre el 2001 i el 2019, hi ha hagut un gran increment de la superfície forestal, urbana i industrial en detriment de la superfície agrícola. Aquesta tendència ens porta a plantejar la necessitat de preservar aquest sòl agrícola perquè segueixi actuant com a generador de biodiversitat, de conservació del territori i del paisatge, que és un gran actiu de valor cultural i econòmic del nostre país.

Per la seva situació, la seva orografia i l’existència d’importants vies de comunicació, la Plana de Vic és un espai molt vulnerable, exposada a un gran creixement urbanístic i amb una gran freqüentació dels ciutadans als camps, hi ha pressió dels usos típicament urbans i expectatives econòmiques sobre el sòl que no responen a criteris agraris.

Tot i que hi ha la llei d’espais agraris (Llei 3/2019) que pretén regular aquests usos i protegir els espais d’alt valor agrari, a dia d’avui encara no s’ha desplegat, la qual cosa implica que la decisió final sobre l’autorització o no de les activitats econòmiques sobre aquests espais, recaigui en mans dels ajuntaments.

Sigui un gran mercat de Nadal o qualsevol altra iniciativa privada que es vulgui desenvolupar en sòl agrari, hauria d’estar dissenyada pensant en la revalorització ambiental d’aquell espai i no pel benefici econòmic, perquè si no ens trobem en situacions irracionals: explotem econòmicament un espai per la seva riquesa paisatgística i mediambiental, però amb aquesta activitat, reduïm el seu valor natural, perquè li canviem la fisonomia, augmentem l’erosió dels sòls i eliminem la seva funció com a part d’un ecosistema (evitant la nidificació d’algunes espècies, fragmentant l’ecosistema, eliminant la funció agrícola....).

És per tot això que celebrem la decisió de l’Ajuntament de Folgueroles de no autoritzar un macrofestival que, des del nostre punt de vista, només tenia interès pel territori en la mesura que aquest aportava un benefici privat.

Demanem hi hagi una planificació territorial i visió de conjunt per tractar el territori com un tot i que la preservació del sòl agrícola i dels espais naturals en general, no recaigui sobre les administracions locals, amb poques eines legals per fer-hi front.

Per una plana viva!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada